Vault šílené brahmíny - největší stránka o sérii Fallout v češtině i slovenčine | Fallout 1, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3, Fallout New Vegas, FOnline, Fallout 4
.. vstup do vaultu .. orientace .. vaultmasteři .. kontakt .. poslat novinku .. kniha hostí .. fórum .. archiv ..

Fallout: New Vegas

novinky
recenze
hráčské recenze
návod
spolubojovníci
screenshoty
videa
zbraně
download
wiki
fórum

FOnline

novinky
faq
fórum
FOnline: 2238
status
server-boy 2238
manuál
mapy
instalace
screenshoty
gang VŠB
wiki-boy 2000
download
The Life After
status
manuál

Fallout

novinky
recenze
návod
města
náhodné lokace
postavy
spolubojovníci
vault-boyové
holodisky
konce
texty ze hry
vychytávky
archiv zvuků
screenshoty
demo
wiki
fórum
download

Fallout 2

novinky
recenze
návod
města
náhodné lokace
postavy
spolubojovníci
předměty
zbraně
brnění
automobil
holodisky
karmické tituly
konce
texty ze hry
kulturní odkazy
zajímavé sejvy
vychytávky
screenshoty
archiv zvuků
mapper
modifikace
wiki
fórum
download

Fallout Tactics

novinky
recenze
návod
charakter
mise
náhodné lokace
zbraně
brnění
vozidla
holodisky
drogy
screenshoty
multiplayer
hrajeme po netu
tipy a triky
editing
obličeje
modifikace
wiki
fórum
download

Společné

bible
časová osa
bestiář
pitevna
traity
perky
technologie
zbraně vs. realita
bugy
tajemná tajemství
technické problémy
licence

Fallout projekty

Fallout Online (V13)
Fallout 4
Fallout 3: Van Buren

Příbuzné hry

Arcanum
AshWorld
Fallout: BOS
Fallout 3
Fallout: PNP
Fallout: Warfare
Fallout Tycoon
Lionheart
STALKER
Borderlands

Hry naživo

Fallout LARP
Fallout RP
download

Soutěže

O brahmíní vemeno
screenshot měsíce
žebříček charakterů
žebříček kr. zásahů
masový hrob
rychlonožka

Zábava

povídky
poezie
knihy
komiksy
filmy
hudba
kvízy
humor

Různé

články
rozhovory
jak přežít
wallpapery
bannery
průzkum
srazy a setkání
IRC channel
odkazy

Vault šílené brahminy - největší stránka o sérii Fallout v češtině a slovenčine.


UČENÍ HUBOLOGŮVítejte!

Vítejte na holodisku Hubologů! Na těchto elektronických stránkách naleznete stručný popis naší víry včetně dříve potlačovaného učení Hubu. Tento holodisk není zamýšlen jako reprezentace posledního slova k hubologii - chápejte jej jako modlitební knížku a nás jako vaše duchovní strážce.

HLAVNÍ NABÍDKA

Historie
Filozofie
Malý slovníček pojmů
Bibliografie Středu


HISTORIE

Byli jsme založeni ještě před Velkou povodní stvořitelem a vizionářem velkého příslibu, mužem jménem Dick Hubbel. To on spatřil selhání lékařství své doby, selhání náboženství a selhání vlády. Byl si vědom, že svět potřebuje něco nového...že svět potřebuje hubologii. Inspirován hudbou věků a svou osobní zkušeností s mimozemskými jevy snažil se ze všech sil ukázat nám kola na obloze, udržet jejich oheň a pomoci nám pochopit podstatu Velkého kola Života. Nazývali jsme jej Středem, protože právě kvůli němu chápeme naše umístění v Kole - on je naším prostředkem a my jsme jeho paprsky. Obíháme okolo jeho vznešených pravd a učení.

Po zveřejnění nespočtu publikací, knih a žurnálů začal Střed šířit slova hubologie - a okamžitě se tím stal terčem pomlouvačů a očerňovatelů. Nazývali jeho práci "pseudovědou" a "nebezpečnou fanatičností, která může jedině zranit své přívržence". Navzdory mnoha prokázaným pozorování mimozemských plavidel po celé Zemi trvali na svém a pokračovali v hanobení Středových slov. Víme, že byli jednoduše zaslepení a hloupí, ale měli moc; pracovali ve vládách a ve společnostech a mnoha vlivných institucích, aby zabránili největším novinám všech dob dostat se k obyvatelům Země.

Hubologie byla po jistou dobu řízena z podsvětí a koordinovala odtud své síly proti útokům těch, kteří záviděli její jednoduchost a snadnost využití i pro běžného člověka. Když se nakonec Hubologové té doby postavili na odpor, udělali to stejným způsobem jako těch málo, co stáli proti nim - proniknuli do organizací, které usilovaly o jejich zničení a vytvořili "televizní" pořady za účelem odhalení lží, kterými vláda krmila lidi.

To zapříčinilo sotva patrnou prudkou reakci vůči našemu náboženství. Obyčejný člověk našel důvod, proč o hubologii pochybovat, protože popírala učení médií a my museli vést prohraný boj proti těm, kdo nás nazývali potřeštěnci. Po tuto dobu veliký Střed se smutkem zmizel.

Zpevněni vědomím, že Hub došel jednoty s Nebeským otcem a teď pomáhá obrátit kosmické kolo naším směrem a dosahuje stavů vyššího vědomí, zůstali jsme přesvědčeni, že naše cesta byla tou správnou cestou. Postupně jsme získávali přívržence, mnoho z nichž jednoduše chtělo věřit, že někde tam venku je místo mnohem lepší než tento svět. Nabízeli jsme důkazy života na jiných planetách, filozofii, která nám umožní pochopit smysl a řád vesmíru. Po věky k nám přicházeli lidé zaujatí pravostí našich myšlenek. A fakt, že jsme přežili Velkou potopu nezranění, nás utvrzuje v tom, že Velké kolo se točí pro naše pravdy!


FILOZOFIE

Hubologie oplývá jednoduchou filozofií sestavenou z nejproslulejších náboženských a filozofických myšlenek na Předpotopní Zemi - věříme, že život, vesmír a všechno vůbec může být symbolizováno otáčejícím se kolem. Vnější ráf kola zahrnuje ty, kteří nerozumí našim pravdám, kteří nerozumí pravdě. Nazýváme je "masem ráfu", protože Kolo se přes ně otáčí a drtí je a oni nedoceňují a neváží si jeho chodu.

Ti, kteří praktikují hubologii, jsou Hvězdicemi Kola. Snaží se porozumět jeho pohybu a co nevíce mu usnadnit jeho otáčení. Ti, kteří se podílejí na ovládání samotného kola, jsou nazýváni Středy - a pokud dobře víme, bylo jenom velice málo Středů, osvícených to jedinců, kteří usilovali o zlepšení osudů svých pozemských přátel. Na zakladatele Středologie poukazujeme jako na TEN Střed, protože právě ta jeho učení byla nejkvalitnější.

Prakticky naše náboženství jednoduše aplikuje vědecké techniky vyvinuté Středem a zdokonalené jeho přívrženci k tomu, abychom očistili zkažené neurodyny, jež tvoří disharmonii a nesouměrnost kola. Toto nám umožňuje očistit sebe sama a připravit se na sebepoznání. Pouze a jenom skrze sebepoznání můžeme uspět a jen skrze sebepoznání můžeme porozumět naší pozici ve vesmíru a na Velkém kole. To díky sebepoznávání zjišťujeme, zdali jsme dostatečně důstojní přistoupiti k ohnivým prstenům, které nás potkají na planetě Quetzel.

Považujeme se za náboženství zkombinované s tou nejvyspělejší vědeckou technikou - říkáme tomu vědecká spiritualita… a v co doufáme je, že i vy tomu tak budete zanedlouho říkat!

Toto je příběh našeho stvoření: Před dávnými eóny žili všichni v míru a vzájemné harmonii. Tělo, mysl a duch byli ve všech stvořeních spojeni a z existující technologie jednoho jímala závrať. Byl to čas míru, tvořivosti a souososti. Potom ale nastaly Temné dny. Thrakazog Jeskyňář započal učit o dualismu těla a mysli a rozdělení ducha. Nastala válka. Duše a těla byla během Velké války zničena a jejich ostatky se rozptýlily po celém vesmíru. Velké kolo už už se oddělit ode své existenční nápravy, jeho hvězdice se ve vyježděných kolejích, které stvořil Thrakazog, zlomily. Musel vzniknout nový život.

A také že vzniknul - na planetě Terra, stejně jako i na mnoha dalších planetách ve celém vesmíru. (My se zaměřujeme převážně na život, který vzniknul na Teřře, neboť pokud věříme, že se nám a naším hvězdným bratrům ještě jednou podaří zhojit zlomené hvězdice Kola, musíme se nejdříve soustředit na to, abychom my sami byli užitečnými hvězdicemi.) Tento nový život byl znečištěn částmi duší mrtvých, což vedlo k nenávisti a nepochopení a na celém povrchu Terry řádily boje, nesváry a války až do onoho dne, kdy jeden vizionář došel k myšlence, že jediným způsobem, jak nastolit mír, porozumění a osvícenství, je očistit tyto části duše od rysů lidského ducha. Oním vizionářem byl Střed. Jeho očišťování pokračuje dodnes.


MALÝ SLOVNÍČEK

SHS/Souosý Hledatel Středu: Úrovně osvícenství jsou měřeny podle očištění vašich neurodynů, očištění od vaší základní negativní energie vašeho masa a podle její přeměny v mentální energii pozitivní. Jakmile dosáhnete dostatečně vysoké úrovně zetanové energie, můžete odcestovat na planetu Quetzel, anebo vyčkat v naději, že během vašeho života dojde k Povznesení.

Souosost: Když se neurodyn znečistí a poté udržuje hledatelovu Zeta hladinu na nízké úrovni, tak spuštěním Zeta skenu na afektovaném neurodynu "zosíme" ony úrovně do univerzálního Kola, očisťujíce jej tak od kazů. Tak nebo tak, příliš mnoho souososti v jednu chvíli zraňuje ducha.

Osvícenství: Osvícenství je stav dosažený po PHS-9, kdy hledatel získal už tolik zkušeností, že se stává vnitřní součástí Velkého kola a ponechává za sebou svoji pozemskou existenci. Někteří z Osvícených zůstanou na Teřře, aby nás dovedli zbytek nás do stavu milosti, aby nám ukázali, jak se dostat za Kolo našich vlastních životů.

Velké kolo: To mluví o opakující se povaze vesmíru místa, času a prostoru. Všechno je součástí Velkého kola. Je tu někdo, kdo může převzít kontrolu nad Kolem - nebo snad jen oni jednoduše rozumí směru a cestě kterou určuje - a můžeme je nazývat božstvem, proroky a visionáři. Jsou to ti, kdo mistr Velkého kola opravdu osvítil.

Neurodyn: Neurodyny jsou duchovní zastávky. Starodávná náboženství je nazývala "čakry". Mohou být znečištěny kousky duše a negativní energií vycházející z utlačovatelů.

Utlačovatelé: Utlačovatelé jsou ti jedinci, kteří oplývají takovým množstvím negativní energie a znečištěných kousků duše, že mohou zcela vyčerpat hledatele osvícenství v jejich blízkosti. Je třeba se jim vyhýbat -mnoho z nich je natolik poskvrněno, že neuznávají hodnotu skrytou v dobrém očištění a ze všech sil se snaží odklonit kurz Velkého Kola.

Quetzel: Planeta, na kterou nás dovede Hvězdný otec, jakmile se staneme Optimalizovanými. Tam se setkáme s našimi hvězdnými bratry a spojíme se s nimi na jejich ohnivých kolech na obloze.

Ráfové maso: Základní osoba, ten, kdo prozatím nebyl zosen, aby očistil své neurodyny.

Hvězdný otec: Někteří by Hvězdného otce nazvali "bohem". My ale upřednostňujeme o Hvězdném otci smýšlet, jakožto o jedinečné síle, ze které čerpáme svoji sílu a kterou na oplátku živíme energií svou - opět jde o cyklický vztah, koloběh.

Povznesení: Čas, kdy nás Nebeský otec volá na planetu Quetzel, kde se setkáme se svými mimozemskými bratry a přiblížíme se středu Velkého kola. Ti, kdož projevili velkou snahu porozumět a přijmout velká slova Středu, a nezáleží teď na jejich SHS úrovních, budou pozváni do nebes na Quetzel, aby se připojili k Hvězdnému otci.

Zeta sken: Jiný výraz pro "souosost". Zeta sken napomáhá očistit vaše neurodyny a vašeho ducha. Skládá se z přístroje, který vaší pokožkou vede masivní dávky elektřiny - tato elektřina byla přesně na volt pečlivě zformována do množství, které je potřebné k odstranění negativní energie z neurodynu. Podstoupením Zeta skenu je váš kurz lehce napraven, aby se více shodoval s pohybem Velkého kola.


BIBLIOGRAFIE

Knihy Středu

Jsou zde vyobrazeny desítky a stovky knih, včetně slavných titulů jako: Vědecká spiritualita, Bojiště Quetzel, Hvězdný otec nad námi, Kolekce nákupních seznamů, Jak úspěšně žalovat své nepřátele, Jak vytvořit kult a Budoucnost.

Miniaplikace


Staň se pomocníkem při tvorbě, nakrm Šílenou brahmínu!:)
Fallout Bible


Vývojářské memoáry

Fallout 3: Van Buren


Rychlé odkazy
České stránky
Templáři VŠB
ABCgamesZahraniční stránky
No Mutants Allowed
Duck and Cover
Planet Fallout
Fo3 ofic.stránky
Bethblog
The Vault
Trzynasty Schron
Falloup Online

Modifikace
Vault-Tec Labs
Killap.net
Last Hope
Fallout:Resurrection
Fallout:BGE
Mutants Rising
Fallout:Yurop

Pro autorizaci
pište na e-mail


Sponzoři VŠB

TOPlist